fbpx

Bestelling en verzending

Bestelling en verzending

Door het plaatsen van een bestelling stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

Bestelling & betaling
Heeja neemt bestellingen via de webwinkel uitsluitend tegen betaling en conform onze voorwaarden in behandeling. Het is helaas niet mogelijk op rekening te bestellen. Een bestelling komt pas tot stand en wordt in behandeling genomen indien aan alle voorwaarden is voldaan. Heeja heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Heeja niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Heeja bevestigt de order van de klant per e-mail. Webbestellingen die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken voordat de betalingsinstructies zijn voltooid, zijn onvolledig, zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Heeja zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden. Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen in de Heeja Webwinkel.

Prijzen
De contractprijs is de actuele prijs op het moment waarop een bestelling wordt geplaatst in de Heeja Webwinkel. De prijzen van artikelen worden vermeld inclusief BTW. De prijzen die vermeld staan in de Heeja Webwinkel zijn exclusief verzendkosten. Heeja is niet gebonden aan de voorwaarden van zijn offerte indien sprake is van een druk-, zet- of programmeerfout op de webwinkel.

Verzending en levertijden
Heeja zal de bestellingen van artikelen met de grootst mogelijke zorg verwerken. Artikelen worden afgeleverd op het adres dat de klant aan Heeja heeft opgegeven. Heeja zal geaccepteerde orders zo snel mogelijk verzenden in de volgorde waarin deze zijn ontvangen. Heeja levert in de regel binnen twee werkdagen. Afwijkende levertijden staan op de website vermeld. Als Heeja van de gestelde levertijd gaat afwijken wordt contact met de klant opgenomen.

Foutieve aflevering
Indien Heeja een artikel aflevert dat niet overeenstemt met het artikel dat besteld is, of als het artikel beschadigd is of gebreken vertoont, dient de klant dit zo snel mogelijk per e-mail aan Heeja te laten weten. Heeja zal zich inspannen de fout te herstellen of de aankoopprijs plus eventuele afleverkosten te vergoeden. Dit laatste onder dezelfde voorwaarden als retourzendingen of klachten. Kosten van retourzending worden door Heeja vergoed. Het helpt de spoedige afhandeling als een foto van beschadiging of gebrek wordt meegestuurd.

Verzendkosten
Heeja verzendt de order naar het door de klant opgegeven adres, bijvoorbeeld het privé- of werkadres. Binnen Nederland verzendt Heeja gratis bij een bestelling van 59 euro of meer. Bij bestellingen met een waarde van minder dan €59 wordt 4,95 euro in rekening gebracht. Voor gewicht groter dan 30 kg en voor verzending buiten Nederland gelden afwijkende tarieven. In deze gevallen neemt Heeja contact met de klant op. Indien de klant dit wenst kan de bestelling in de winkel worden afgehaald. In dit geval worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Track & Trace
Met het track & trace nummer van de verzender kan de klant de order volgen. De klant ontvangt het track & trace nummer en een link naar de webwinkel van de verzender per e-mail zodra het pakket verstuurd is. Wanneer de klant het pakket niet op de opgegeven datum in ontvangst kan nemen, zal de koerier nog tweemaal een poging doen om het pakket af te leveren. Als het na driemaal nog niet gelukt is de order bij de klant te bezorgen, zal Heeja de order helaas moeten annuleren en de feitelijke bezorgkosten van de terugbetaling aftrekken.

Overmacht
Heeja is niet verantwoordelijk tegenover de klant en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot artikelen voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Heeja valt. Indien Heeja niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Heeja de klant zo snel als praktisch mogelijk is schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt. Als het onvermogen om zijn verplichtingen uit hoofde van het contract na te komen vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van Heeja valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Heeja het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

Vragen
Heeft u vragen over bestelling bij en verzending door Heeja? Neem dan contact op met Heeja via het contactformulier of door een e-mail te sturen naar info@heeja.nl.

Vragen of meer weten? Bel 0577 - 461 435 of mail naar info@heeja.nl

× Live chat