fbpx

Garantie en reparatie

Garantie en reparatie

Garantie
Heeja zal zich tot het uiterste inspannen klachten over producten in redelijkheid en binnen afzienbare tijd op te lossen.

Wettelijke verplichting
Heeja is wettelijk verplicht producten te leveren die voldoen aan de verwachtingen die de klant van deze producten mag hebben. Formeel houdt dit in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Heeja er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Als een product ondeugdelijk is, heeft de klant in beginsel recht op kosteloos herstel of vervanging binnen een redelijke termijn, zonder ernstige overlast.

De klant heeft echter niet in alle gevallen de vrije keuze tussen herstel of vervanging. Heeja kan de keus van de klant voor vervanging afwijzen wanneer herstel veel goedkoper is. Herstel dient dan wel binnen een redelijke termijn te gebeuren.

Fabrieksgarantie
De fabrikant, groothandel of importeur geeft vaak zogenaamde fabrieksgarantie. De termijn van een fabrieksgarantie kan per fabrikant verschillen (meestal een of twee jaar, soms zelfs levenslang).Hierbij garandeert de fabrikant of importeur dat het gekochte product de opgegeven termijn naar behoren zal functioneren. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt kosteloos herstel.

Reparatie na de garantie
Wanneer het product gerepareerd wordt buiten de garantie en het product is al een langere tijd in gebruik (na het tweede jaar), dan is het redelijk dat de klant (een deel van) de reparatiekosten betaalt. Bijvoorbeeld wanneer de levensduur van het product door de reparatie wordt verlengd.

Wanneer de klant wil dat Heeja (een deel van) de reparatiekosten betaalt, dan moet de klant kunnen aantonen dat er sprake is van het vroegtijdig optreden van het gebrek. De klant dient aan te tonen dat het gebrek te wijten is aan het product, dat het product normaal gebruikt is en de klant het gebrek nog niet hoefde te verwachten.

Defecten veroorzaakt door onheil van buitenaf, normale slijtage of achterstallig onderhoud leiden nooit tot non-conformiteit.

Reparatie
Heeja verleent een reparatie service voor de volgende artikel groepen:

• Rijlaarzen; ritsen en zolen
• Tuigage; riemen en gespen
• Zadels; passend maken, riemen en gespen
• Dekens; wassen en repareren
• Kleding

De klant biedt het artikel ter reparatie aan in de winkel waarna Heeja een prijsopgave doet van de te verrichten reparatie.

Vragen of meer weten? Bel 0577 - 461 435 of mail naar info@heeja.nl

× Live chat